نمایشگاه ها

یکی از مهمترین دستاوردهای شرکت ورق های فشرده چهلستون، شرکت در نمایشگاه های تخصصی صنعت چوب در سراسر کشور است که در آنها به دنبال تبادل تجربیات ارزنده درون صنف و صنعت خود است و سعی دارد برای بدست آوردن مشتریان جدید و ارائه محصولات جدید نیز برنامه ریزی کند.